VIGO SYSTEM S.A.

Technology

Domestic R&D Projects

NARAŻENIA - Niechłodzone i minimalnie chłodzone detektory podczerwieni o wysokiej niezawodności i odporności na narażenia środowiskowe
POIR.01.01.01-00-0389/15
Czas realizacji: 01.07.2015 - 31.03.2018
Koordynator: VIGO System S.A.
Budżet: 5 790 796,25 PLN

PHOTO-GRAF - Ultraszybkie fotodetektory grafenowe
GRAF-TECH/NCBR/13/20/2013
Czas realizacji: 01-03-2013 - 29.02.2016
Koordynator: Politechnika Warszawska
Budżet: 5 000 000 PLN

INTIR - Integracja detektorów podczerwieni chłodzonych termoelektrycznie lub pracujących w temperaturze otoczenia z szerokopasmowym układem odbiorczym
PBS2/B3/20/2013
Czas realizacji: 01-10-2013 - 30-11-2015
Koordynator: Politechnika Warszawska
Budżet: 3 759 018 PLN

SENSORMED - Optoelektroniczny system sensorów markerów chorobowych
PBS1/A3/7/2012
Czas realizacji: 01.10.2012-30.09.2015
Koordynator: Wojskowa Akademia Techniczna
Budżet: 4 466 335 PLN

EDEN - Emitery i detektory podczerwieni nowej generacji do zastosowań w urządzeniach do detekcji śladowych ilości zanieczyszczeń gazowych
PBS1/B3/2/2012
Czas realizacji: 01.10.2012-30.09.2015
Koordynator: Instytut Technologii Elektronowej
Budżet: 7 231 450 PLN

HOT - Detektory HOT o krótkiej stałej czasowej
PBS1/B5/2/2012
Czas realizacji: 01.10.2012 - 31.12.2014
Koordynator: Wojskowa Akademia Techniczna
Budżet: 1 997 800 PLN

 


Completed

Elementy i moduły optoelektroniczne do zastosowań w medycynie, przemyśle, ochronie środowiska i technice wojskowej
Zadanie nr 5.1: Opracowanie i wykonanie niechłodzonych i minimalnie chłodzonych detektorów średniej i dalekiej podczerwieni nowej generacji:

  • Detektory do spektroskopii Fouriera zakresu 3 – 16mm
  • Detektory do szerokopasmowej (1Gb/s) łączności optycznej w otwartej przestrzeni z użyciem laserów falowodowych CO2

PBZ-MIN-009/T11/2003
Czas realizacji: 06.07.2004 – 30.06.2007

Badanie heterostrukturowej pasywacji przyrządów z HgCdTe z wykorzystaniem MOCVD
0 T00A 010 30
Czas realizacji: 22.03.2006 – 21.03.2008
Budżet: 200 000 PLN

Druga generacja detektorów wielozłączowych - stos heterostruktur fotowoltaicznych z HgCdTe
N507 3824 33
Czas realizacji: 05.12.2007 – 14.12.2010
Budżet: 387 000 PLN

Bezprzewodowy system łączności optycznej w zakresie spektralnym 8-18 μm (wspólnie z Wojskową Akademią Techniczną)
O R00 0086 06
Czas realizacji: 28.11.2008 – 27.11.2010
Budżet: 1 600 000 PLN

Zaawansowane technologie dla półprzewodnikowej optoelektroniki podczerwieni
Zadanie nr 3: Detektory średniej podczerwieni MIR na bazie supersieci II rodzaju ze związków InAs/GaInSb
Budżet: 700 000 PLN
Zadanie nr 5: Niechłodzone detektory z HgCdTe
Budżet: 1 800 000 PLN
PBZ- MNiSW 02/I/2007
Czas realizacji: 18.12.2007 – 17.12.2010
Koordynator: Instytut Technologii Elektronowej

Opracowanie optoelektronicznego czujnika par materiałów wybuchowych (wspólnie z Wojskową Akademią Techniczną
O R00 0028 07
Czas realizacji: 09.07.2009 – 08.07.2011
Budżet: 2 000 000 PLN

Moduły detekcyjne do wysokoczułych sensorów niebezpiecznych materiałów (wspólnie z Wojskową Akademią Techniczną)
O R00 0033 12
Czas realizacji: 06.12.2010 – 05.12.2012
Budżet: 1 860 000 PLN

Zaprojektowanie i wykonanie detektora promieniowania sub-THz działającego w oparciu o krzemowy tranzystor MOS
O R00 0155 09
Czas realizacji: 22.12.2009 – 21.12.2011
Koordynator: Instytut Technologii Elektronowej
Budżet: 2 800 000 PLN